Đảng bộ

Đại hội Chi bộ 2- nhiệm kì 2022-2025

Ngày 15/8/2022 Chi bộ 2 trực thuộc Đảng bộ trường THPT Hoàng Diệu đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kì 2022-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Công Minh, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy, đồng chí Trần Quang Khải, Phó trưởng ban Tổ chức thành ủy. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phùng Kim Phú, Bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường đánh giá mặc dù trong nhiệm kì còn nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 diển biến phức tạp, kéo dài nhưng nhờ có sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong tập thể giáo viên nên đã khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và giáo viên; huy động hiệu quả các nguồn lực, khai thác tốt thế mạnh của từng cá nhân, từng tổ chuyên môn và đạt được những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trong công tác chuyên môn, tạo được nhiều dấu ấn nổi bật.

Đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế: Một vài đảng viên chưa chủ động tích cực thường xuyên tự học, tự nghiên cứu các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng; Một vài đảng viên có năng lực công tác chưa tương xứng với trình độ đào tạo, việc đổi mới phương pháp dạy học còn mang tính hình thức, thiếu linh hoạt, chưa đi vào chiều sâu; Kết quả phát triển học sinh giỏi chưa bền vững, chưa phản ánh đúng tiềm năng, lợi thế của các môn khoa học xã hội, nhất là ở các bộ môn Lịch sử, Địa lý trong suốt nhiệm kì chưa có học sinh được tuyển chọn vào đội tuyển cấp tỉnh thi HSG quốc gia; Hiệu quả giáo dục chưa cao, điểm bình quân thi TN THPT của các bộ môn Tiếng Anh, Lịch sử hàng năm còn thấp. 

Từ đó đồng chí Bí thư Đảng ủy chỉ đạo: 

Thứ nhất, Tổ chức quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới tất cả cán bộ, đảng viên, giáo viên trong chi bộ. 

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đảng viên , tổ chức đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Thứ hai, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kì 2022-2025; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ.

Thứ ba, cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, để chung tay xây dựng nhà trường theo hướng: trở thành một trường THPT sáng tạo với môi trường giáo dục văn minh, an toàn và thân thiện. Người học được khai phóng về tiềm lực, khai phóng về năng lực và khai phóng về động lực. 

Thứ tư, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và phát triển của của nhà trường. Nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường trong tỉnh, trong khu vực ĐBSCL và cả nước, xứng đáng với niềm tin yêu của các thế hệ giáo viên, học inh đã và đang giảng dạy và học tập tại trường.